Sportsklubben ULF-ANs historie

Sportsklubben ULF-AN ble stiftet i 1972 av Ulf Risan. Ulf Risan døde kort tid etter stiftelsen, men grunnlaget var allerede lagt og arbeidet med klubben ble tatt videre av Ulfs far, Arnulf.

 

Siden er under arbeid.

Mer informasjon kommer innen kort tid.